Witamy w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.


Przed przystąpieniem do rekrutacji internetowej na wybrane studia należy przygotować:

- dowód osobisty (paszport w przypadku obcokrajowców),
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (tylko dla kandydatów na studia pierwszego stopnia),
- świadectwo maturalne (nie dotyczy tegorocznych maturzystów),
- świadectwo/dyplom ukończenia szkoły muzycznej (jeśli dotyczy),
- dyplom ukończenia studiów (jeśli dotyczy),
- kolorowe zdjęcie kandydata na studia do elektronicznej legitymacji. Wymiary zdjęcia: 287-387 piskeli szerokość i 346-446 pikseli wysokość, format jpg, nazwa – nr PESEL kandydata.

Bez zdjęcia w formie elektronicznej nie ma możliwości zarejestrowania się na wybrane studia


Prosimy o nie używanie znaku spacji w haśle, powoduje to błąd – login 0.Prosimy o poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu procesu rekrutacji otrzymają Państwo potwierdzenie na adres email, jaki został podany w podaniu.

Rejestracja zostanie przerwana po czasie bezczynności dłuższym niż 15 minut.

Aby zalogować się na wybrane studia wybierz właściwy Wydział z poniższej listy:

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi